News

Shougang Eagles

Date Transaction
08/01/2017 As of 5:00 pm ET, All Rosters will Freeze Until the Conclusion of the Championship Series
   
   
07/15/2017 As of 5:00 pm ET, All Trading Between Teams Cease Until the Conclusion of the Championship Series 
06/04/2017 Nancy Bowling (Arizona '17) Signs with Beijing Shougang thru 2017 season
06/01/2017 Li Qi, Liu Li Li, Lu Ying, Cao Yang, Yang Hui Qi, Sun Xun, Zhang Hui Yao (Liao Ning, China( Sign with Beijing Shougang Eagles thru 2017 season
06/01/2017 Zhang Yan, Gu Nian Nian,Xu Jun Yi, Xu Jia (JiangSu, China) Sign with Beijing Shougang Eagles thru 2017 season
06/01/2017 Xu Qian Wen, Xi Kai Lin, Yuan Huai Ning, Chen Jia, Zhang Yan (JiangSu, China) Sign with Beijing Shougang Eagles thru 2017 season
06/01/2017 Liu Fei Fei, Yuan Ming Han, Zhao Jing, Wang Xin Yu (He Nan, China) Sign with Beijing Shougang Eagles thru 2017 seson
06/01/2017 Liu Yi Ning (He Bei, China) Signs with Beijing Shougang Eagles thru 2017 season
06/01/2017 Wang Lan (Gan Su, China) Signs with Beijing Shougang Eagles thru 2017 season
06/01/2017 Liu Meng, Meng,Wang Bei (Beijing, China) Sign with the Beijing Shougang Eagles thru 2017 season
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Click to View All Transactions